Julrosor - Helleborus

 

Julrosor - ett hanterligt släkte

Helleborus-släktet omfattar idag 22 arter. Som vanligt tvistar de lärda om exakt vilka som ska räknas som egna arter. Därför varierar antalet beroende på vilken litteratur som läses. Men arterna i menyn till vänster anses numera ingå i släktet Helleborus. Några av de nyare arterna har tidigare ansetts vara underarter, men efterhand som kunskapen växer så kan forskarna särskilja allt fler egna arter.

Av dessa 22 arter kan fyra påträffas förvildade i Sverige. Det är endast klockjulrosen (H. foetidus) som numera räknas som bosatt i Sverige.

Utöver dessa rena arter finns korsningar/hybrider mellan dem. Detta sker dels naturligt men utnyttjas också i växtförädlingen för att ta fram nya sorter. Det är speciellt tre hybrider som säljs i Sverige; H. x ericsmithii, H. x hybridus och H. x nigercors.

Under de senaste åren har det också kommit flera nya och intressanta korsningar och under de närmaste åren kommer vi säkerligen att även i Sverige få tillgång till dessa hybrider där H. niger oftast är en av föräldrarna.

Klicka på länk till vänster för att läsa mer om de olika arterna och hybriderna. Alla bilder av julrosor som visas på denna webbplats är tagna av oss på Ulriksdals Trädgård på Kivik och oftast från vår egen trädgård.

Här finns en tabell där vi sammanfattar egenskaperna hos de olika arterna och korsningarna i julrossläktet.

Helleborus niger
Närbild på ståndare och pistiller på Helleborus niger. Denna art ingår ofta som en förälder i nya korsningar. Bild från Ulriksdals Trädgård på Kivik.