Julrosor - Helleborus

 

Kan odlas i hela Sverige

Om ett skyddat läge väljs så kan många av julrosorna odlas i större delen av Sverige. Eftersom julrosor är perenner, så är den vanliga zonkartan utgiven av Riksförbundet Svensk Trädgård inte riktigt relevant. Den bör främst användas för att ange härdigheten på vedartade växter.

Den klassiska vita julrosen, H. niger, tillhör de mest härdiga. Arterna H. viridis, H. atrorubens och H. purpurascens är också härdiga i stora delar av Sverige om ett skyddat läge väljs.

Hybridjulrosorna kan variera i härdighet beroende på vilka föräldrar som ingår men med skyddat läge, väldränerad jord och ev täckning under vintern kan de flesta odlas långt upp i landet. Välj gärna ett läge där vårsolen inte smälter snön allt för tidigt.

Måttligt härdiga, zon 3-4, är H. argutifolius och H. foetidus. Dessa drabbas ofta av torkskador vid barfrost och när tjälen dröjer sig kvar länge.

Mindre härdig är H. lividus och dess korsningsvarianter. H. lividus kan knappast rekommenderas för odling utomhus ens i södra Sverige.

Eftersom många arter aldrig odlats längre upp i landet är härdigheten av dessa ännu lite okänd. Generellt är annars väldränerad jord, ett bra snötäcke och en lätt sluttning mot väster bra förutsättningar för de flesta perenner.

Helleborus x hybridus 'Doulbe White'
Helleborus x hybridus 'Double White' fotograferad i plantskolan på Ulriksdals Trädgård på Kivik.